Thầy Huy Trịnh – công tác trong tổ chức VGAC

Thầy Huy Trịnh – công tác trong tổ chức VGAC (trực thuộc Tổng Lãnh Sự Quán Úc- Australian Consulate General). Học viên trong lớp sẽ được thầy tư vấn cặn kẽ để chọn được hướng đi tốt nhất cho sự nghiệp của mình.

vgac

vgac-2