Thúy Nga – Đạt 720 điểm sau khi tham gia lớp Intensive

” Từ một khởi đầu không nghe được và từ vựng cũng không nhớ nhiều, nhờ cố gắng làm hết bài trước khi đến lớp, làm thêm test tại nhà và chăm chỉ, kiên trì, em đã đạt được mục tiêu mình đề ra thông qua những lớp học của thầy”

 

.