THỦY TIÊN ĐẠT 855 ĐIỂM TOEIC CHỈ SAU 3 THÁNG HỌC

Thủy Tiên, nữ sinh duyên dáng của lớp SUPER TOEIC. Khi đăng ký học, em cho biết cần 700 điểm, nhưng chỉ sau 3 tháng ôn luyện đã đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 855 điểm của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) ngay lần thi đầu tiên.

Thủy Tiên gửi lời cảm ơn đến trung tâm Anh Ngữ Huy Trịnh:
Kính gửi trung tâm
Em ôn toeic ở trung tâm được 3 tháng. Ban đầu số điểm em mong muốn chỉ là 700 điểm. Nhờ được sự tận tình chỉ bảo và lượng kiến thức thầy truyền đạt mà em đã đạt được 855 điểm trong lần đầu đi thi.
Em xin cảm ơn thầy và trung tâm rất nhiều ạ.