Tiếng Anh giao tiếp trong nhà hàng

Tăng khả năng giao tiếp với những mẫu câu thông dụng trong nhà hàng các em nhé!!

Slide1 webSlide2 webSlide3 webSlide4 webSlide5 webSlide6 webSlide7 webSlide8 webSlide9 webSlide10 webSlide11 webSlide12 webSlide13 webSlide14 webSlide15 webSlide16 webSlide17 webSlide18 webSlide19 web