TRẦN BẢO NGUYÊN – TOEIC 740 – THI LẦN ĐẦU – HỌC 3 THÁNG

Một thành viên khác trong lớp SUPER TOEIC dù thi lần đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ và chỉ học được trong 3 tháng, nhưng vẫn đạt kết quả tốt TOEIC 740. Trung tâm xin chúc mừng Nguyên, chúc cho em gặt hái nhiều thành tích tốt hơn trên con đường sự nghiệp mai sau của mình.