Vinh Danh Trần Vạn Phú đạt số điểm ngoài mong đợi – 870 điểm TOEIC

Từ lúc học toeic ở trung tâm Huy Trịnh, các kỹ năng anh văn của em đã được tăng cao một cách đáng kể, chỉ qua vài tháng từ đầu vào 300 em đã tăng lên được 700, 800. Thực sự với một người bỏ anh văn lâu như em không ngờ lại đạt được kết quả cao như vậy

tran van phu 1tran van phu 3