TRỌNG ĐẠT – Kết quả trên cả mong đợi sau 4 tháng học SUPER

4 tháng trước, tình cờ biết được lớp học của thầy qua nhỏ bạn, lúc đó mục tiêu của em là được trên 450 điểm để lấy bằng tốt nghiệp. Sau 2 tháng học thầy mới thấy rằng thi TOEIC thật ra không khó, và sau 4 tháng học thầy cùng 1 tuần tự làm hết đề thầy cho, thì 750 điểm là kết quả cuối cùng mà em đạt được.

trong-dat-0