Trọng Thức – TOEIC đạt 865 điểm chỉ sau 2,5 tháng học Intensive

Cám ơn những đề thi thầy soạn đã cho em đạt kết quả cao thế này chỉ sau 2,5 khóa học lớp Intensive. Những phương pháp giảng dạy của thầy thực sự có hiệu quả cao khi đi thi.