Từ Vựng Part 1 – 100% gặp trong đề thi (Chủ đề: Restaurant)

tu-vung-restaurant-1 tu-vung-restaurant-2