Từ vựng Part 1 (Picture Description) – 100% gặp trong đề thi (Lession 2)

Để làm tốt Part 1 trong đề thi Toeic thì bước dự đoán là bước quan trọng nhất. Và để dự đoán chính xác nhất có thể, chúng ta phải học từ vựng liên quan đến từng bức tranh. Hôm nay Ms Ngân sẽ giúp các bạn ôn lại những từ ĐIỂN HÌNH của những bức tranh thường xuất hiện trong Part 1 – đề thi TOEIC nhưng các bạn thường QUÊN nhé!

nhung-tu-tuong-gap-trong-part-1-lession-2

★ 1. a wide range of/ a wide selection of/ an assortment of/ a variety of: nhiều/ đa dạng
E.g. A variety of flowers are on display.

★ 2. write down/ jot down/ note down/ make a note: ghi chép
E.g. He is writing down something.

★ 3. pile up/ stack up (V): chất chồng
E.g. Boxes have been stacked up on top of each other.

★ 4. scatter (V): rải rác
E.g. Boxes are scattered around the room.

★ 5. to be full of/ to be filled with/ to be stocked with: chứa đầy
E.g. The shelves are full of items.