Từ vựng TOEIC – Part 1

TỪ VỰNG TOEIC – PART 1
✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾

Các em có thể SAVE về điện thoại để lưu lại học nhé

tu-vung-toeic-1

tu-vung-toeic-2