091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

TỪNG HỌC TRONG LỚP MR. HUY TRỊNH KHI MỚI LÊN 10, CẬU BÉ GIA KIỆT CHINH PHỤC IELTS 7.0

0

Phạm Gia Kiệt, một trong những học sinh đặc biệt nhất của thầy Huy Trịnh. Vừa tròn 10 tuổi, Kiệt được mẹ dẫn đến học trong lớp SUPER TOEIC của Mr. Huy Trịnh. Một thời gian sau, cậu bé bụ bẫm ngày nào đã trở thành chàng thanh niên 18 tuổi, vẫn nhớ đến thầy và trung tâm, tiếp tục đăng ký luyện IELT và đạt 7.0 trong thời gian ngắn.

z2461958902938 7befbddbbeb2e68a8014c7acb232b00c - TỪNG HỌC TRONG LỚP MR. HUY TRỊNH KHI MỚI LÊN 10, CẬU BÉ GIA KIỆT CHINH PHỤC IELTS 7.0z2461958905674 05b342d735fa0360a95f04c8e8c28f2e - TỪNG HỌC TRONG LỚP MR. HUY TRỊNH KHI MỚI LÊN 10, CẬU BÉ GIA KIỆT CHINH PHỤC IELTS 7.0unnamed 4 1 - TỪNG HỌC TRONG LỚP MR. HUY TRỊNH KHI MỚI LÊN 10, CẬU BÉ GIA KIỆT CHINH PHỤC IELTS 7.0z2461990962155 61cd810da0e770e81531b4e42de8a0fc - TỪNG HỌC TRONG LỚP MR. HUY TRỊNH KHI MỚI LÊN 10, CẬU BÉ GIA KIỆT CHINH PHỤC IELTS 7.0z2461975399865 90e76bd60d4c7e777d39c563ac27480d - TỪNG HỌC TRONG LỚP MR. HUY TRỊNH KHI MỚI LÊN 10, CẬU BÉ GIA KIỆT CHINH PHỤC IELTS 7.0

Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH