Tuyên dương Tuyết Như – đạt 880 điểm chỉ sau 3 tháng học lớp Super