VĂN LỘC ĐẠT 6.5 IELTS CHỈ SAU 2,5 THÁNG HỌC

Học viên Trần Văn Lộc, học khóa đảm bảo 3 tháng ở trung tâm từ cuối tháng 11 năm 2019. Bạn đã xuất sắc đạt 6.5 IELTS chỉ sau 2.5 tháng học tại trung tâm Anh Ngữ Huy Trịnh.

Bạn chia sẻ với trung tâm sau khi nhận kết quả tốt:

Dear thầy Huy và trung tâm,
Em là Lộc, học viên khóa học đảm bảo 3 tháng ở trung tâm từ cuối tháng 11 năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch nên em chỉ học được 2,5 tháng ở trung tâm và đi thi đạt kết quả 6.5. Đầu vào của em khoảng 5-5.5 cho mỗi kỹ năng. Trong quá trình học, các thầy cô tại trung tâm Huy Trinh đã tận tình hỗ trợ kiến thức, môi trường thực hành nói, chỉ ra những lỗi sai của học viên để cải thiện và đặc biệt thầy cô luôn sửa writing rất tận tình.
Cảm ơn thầy cô và trung tâm rất nhiều.
Lộc