VINH DANH MINH TÂM

Tuy em chỉ học hai khóa Intensive nhưng những bộ đề nâng cao của thầy thực sự hiệu quả. Những bạn nào đã có nên tảng tương đối tốt, cứ tự tin đăng ký lớp Intensive, chỉ học 2-3 khóa xong thì chắc chắn sẽ đạt được điểm TOEIC như mong đợi.