Vinh Danh Ngọc Ngân Đạt 6.5 IELTS Chỉ Sau 2 Tháng

Bạn Lê Ngọc Ngân (thi vào ngày 11/05/2019) đã tăng từ 5.5 IELTS lên 6.5 IELTS chỉ sau 2 tháng học tại trung tâm Anh Ngữ Huy Trịnh.

Bạn chia sẻ với trung tâm:

“Chào trung tâm, Em là Ngọc Ngân em vừa đạt được 6.5 IELTS ạ, em rất bất ngờ về điểm số của mình, trước khi vào học trình độ của em chỉ ở mức 5.5 thôi nhưng sau thi theo học ở trung tâm 2 tháng thì điểm của em tăng lên thấy rõ, em cam ơn trung tâm cũng như thầy đã hỗ trợ em trong qua trình học tập ạ”