Vinh Danh Bạn Nguyên Thảo Đạt 6.5 Ielts Chỉ Với 2 Tháng

Em cảm ơn thầy Huy và trung tâm đã giúp em có những kiến thức cần thiết để đạt IELTS 6.5 trong 2 tháng.

nguyen-thao-3