Vinh Danh Nhật Minh Đạt Ielts 7.0 Chỉ Với 1 Khóa IELTS Intensive

Bạn Trần Nguyễn Nhật Minh đã đạt IELTS 7.0 với Listening : 8.5/9.0 và Reading 7.5/9.0 chỉ với 1 khóa IELTS INTENSIVE.

nhat minh 2nhat minh 3