Vinh danh bạn Thuận Thành đạt 6.5 IELTS

Chúc mừng bạn Thuận Thành chỉ với thời gian ngắn ngủi 3 tuần (15 buổi) tại lớp IELTS Intensive đã đạt được mức điểm 6.5 IELTS mong muốn, thực hiện ước mơ đạt chuẩn du học Canada

thuan thanh 1thuan thanh 3