VINH DANH VĨNH THUẬN, ĐẠT TOEIC 900 CHỈ SAU 3 THÁNG HỌC

Bạn Chung Vĩnh Thuận đã xuất sắc đạt 900 Toeic (LISTENING: 475 & READING: 425) chỉ sau 3 tháng học lớp Super Toeic (Từ tháng 06 – 08/2018).

Bạn chia sẻ:
Trình độ ban đầu của em là 680, sau khi học 900.
Thời gian học: 6-8/2018, Thi 11/2018, Lớp Supertoeic tối 246.
Kỹ năng em cải thiện nhiều nhất Listening (từ 340 –> 475). Vì thầy dạy nghe với tốc độ 1.2nên khi thi thật thấy đề thi dễ hơn nhiều. Đồng thời cách dạy của thầy chỉ rõ tip bao nhiêu câu là câu hỏi thứ nhất. Nghe đến câu thứ mấy là câu hỏi thứ 2 thứ 3. Và tập được cách paraphrase ngay khi đọc được đề bài.
Kỹ năng reading thì tăng tốc độ làm bài nhờ tips đọc câu hỏi. Đọc đề và sau đó tăng kỹ năng tự học ở nhà.

Thực ra với em, em học toeic chỉ để giữ trình độ tiếng Anh nhưng ko ngờ với phương pháp học thực sự hợp với bản thân nên tiến bộ rõ rệt.
Em cảm ơn thầy.