Chương trình học BASIC

Lớp tiếng Anh BASIC (Lớp Căn Bản)

A. Phù hợp đối tượng:

+ Học viên CHƯA TỪNG học tiếng Anh

+ Học viên ĐÃ QUÊN hầu hết tiếng Anh

+ Học viên muốn lấp lại TOÀN BỘ LỖ HỔNG KIẾN THỨC tiếng Anh từ những điểm căn bản nhất

B. Giáo trình:

Lớp Basic sẽ được học theo giáo trình gốc của trường đại học danh tiếng OXFORD, đó là quyển American English File (Third Edition)

Dưới đây là nội dung chương trình học và bài học số 1 (Welcome to the class) để các bạn dễ hình dung sẽ được học những gì. Như các bạn có thể thấy trong chương trình học, trong lớp Basic, tất cả các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, Từ Vựng, Phát Âm, Ngữ Pháp sẽ được dạy theo trình độ căn bản nhất, dễ dàng nhất để các bạn có thể tiếp thu trọn vẹn kiến thức.

C. Thời gian đào tạo

– Lớp Basic sẽ học liên tục trong 12 tuần (=3 tháng)

– Tuần học 3 buổi 246 hoặc 357, mỗi buổi 1,5 tiếng.

Cuối khóa học viên sẽ được thi đánh giá kết quả học tập. Nếu học viên đạt yêu cầu trình độ Basic, sẽ chuyển tiếp lên chương trình Intermediate (gọi tắt là Inter, Trung cấp). Trong trường hợp sau khóa học Basic, trình độ học viên chưa đủ chuẩn để lên cấp độ tiếp theo, trung tâm sẽ sắp xếp để học viên được học lại trình độ Basic trong thời gian sớm nhất.

Bạn có thể tìm hiểu chương trình học Intermediate (trình độ trung cấp) tại ĐÂY.