091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUY�N LUYỆN THI TOEIC IELTES

TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC – CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

0

Hà Thị Kiều Hạnh Đạt 940 Toeic Sau 1 Tháng Học

TOEIC 02 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Tuấn Dũng Đạt 910 Toeic Trong Lần Thi Đầu Tiên

TOEIC 07 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

Học Viên Long Duy Chỉ Luyện 1 Tháng Lớp Super Đã Đạt 880 Điểm Toeic

TOEIC 03 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

Vinh Danh Kim Ngân – 875 Toeic Chỉ Sau 1 Tháng Học

TOEIC 04 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

Thanh Nguyên Đạt 870 Toeic Sau 3 Tháng Luyện Lớp Super

TOEIC 06 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Quốc Đạt – 835 Toeic Chỉ Với 3 Tháng Lớp Super Toeic

TOEIC 05 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Tuấn Ngọc Tăng Từ 450 Lên 820 Điểm Toeic Sau Khi Học Lớp Super Toeic

TOEIC 08 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Vinh Danh Thanh Trúc Đạt 815 Toeic Chỉ Sau 3 Tháng Tại Lớp Super Toeic

TOEIC 10 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

Học Chưa Đầy 3 Tháng Đăng Khoa Đã Đạt 805 Điểm Toeic

TOEIC 01 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Vĩnh Thuận Đạt 900 Toeic Chỉ Sau 3 Tháng Học

TOEIC 09 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Minh Trí Đạt 905 Toeic Chỉ Sau 3 Tháng Học

TOEIC 19 3 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Mỹ Phương 895 Toeic Chỉ Sau 1 Tháng Học

TOEIC 16 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Bảo Ngọc Đạt 860 Toeic Trong Vòng 3 Tháng

TOEIC 15 683x1024 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Ơn Phước Đạt 850 Toeic Chỉ Với 2 Tháng Super Toeic

TOEIC 18 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Lương Nhật Minh Đạt Toeic 835 Trong Vòng 2 Tháng

TOEIC 12 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Quốc Minh Đạt Toeic 775 Trong Vòng 2 Tháng

TOEIC 11 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Nhật Minh Đạt 930 Điểm Toeic Chỉ Sau 13 Buổi Học

TOEIC 13 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Yến Nhi Đạt 905 Toeic Sau 24 Buổi Luyện Tập

TOEIC 17 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Vạn Phú đạt số điểm ngoài mong đợi – 870 điểm TOEIC

TOEIC 21 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

✿ Sau 3 Tháng Học Linh Toàn Đạt 830 Toeic

TOEIC 14 - TỔNG HỢP VINH DANH TOEIC - CẢM NHẬN HV LỚP SUPER TOEIC

Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH