TỔNG HỢP VINH DANH IELTS – CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

 

Chỉ Với 13 Buổi Học Lớp IELTS PRO Văn Giàu Đạt 7.5 IELTS

✿ Đức Trí Đạt 7.0 Ielts Chỉ Sau 2 Tháng Học Tại Anh Ngữ Huy Trịnh

✿ Thanh Trang Tăng Từ 6.0 Lên 7.0 Chỉ Sau 1 Khóa Học Ielts Pro

✿ Đông Pha Đạt 7.0 Ielts Trong Lần Thi Đầu Tiên Sau 3 Tháng Học

✿ Lâm Đăng Khoa Đạt 7.0 Ielts Chỉ Sau Gần 3 Tháng Học

✿ Lâm Đăng Phong Đạt 7.0 Ielts Sau 3 Tháng Học

✿ Duyên Anh Đạt Ielts 7.0 chỉ với 90 phút nhẹ nhàng mỗi buổi học

✿ Chỉ Sau 26 Buổi Học Lan Anh Đạt 7.5 Ielts

✿ Minh Hòa Đạt IELTS 7.0 Với 4 Tháng Tại Lớp IELTS PRO

✿ Chỉ Với 13 Buổi Học IELTS PRO Hoàng Châu Đã Đạt 6.5 IELTS

✿ Kim Ngân Đạt 6.5 IELTS Chỉ Sau 2 Tháng Học Lớp IELTS PRO

Vinh Danh Hưng Phát 6.5 Ielts Sau 2 Lớp Ielts Basic và Ielts Pro

✿ Vinh Danh Bạn Hoàng Thông Đạt 6.5 Ielts Với 2 Khóa Ielts

✿ Vinh Danh Ngọc Ngân Đạt 6.5 Ielts Chỉ Sau 2 Tháng

✿ Vinh Danh Thiên Tân Đạt 6.5 Ielts Chỉ Với 13 Buổi Học

✿ Đăng Khoa Đạt 6.5 Sau Khóa Luyện Thi IELTS

✿ Ngọc Linh Đạt 6.5 Ielts Trong Vòng 3 Tháng

✿ Chúc Mừng Vũ Đức Minh Tăng Từ 5.5 Ielts Lên 6.5 Trong Vòng 1,5 Tháng

✿ Gia Huy Đạt 6.5 Ielts Chỉ Với 24 Buổi Học Tại Lớp Ielts Pro

✿ Chỉ 36 buổi học IELTS PRO Thanh Phương đã đạt được Ielts 7.0

✿ Nguyên Thảo Đạt 6.5 Ielts Chỉ Với 2 Tháng

✿ Chỉ sau 13 buổi học ngắn ngủi Nhật Minh đã đạt Ielts 6.5

✿ Nhơn Kiệt Đạt Ielts 6.5 Sau Khi Học Lớp Ielts Basic & Ielts Pro

✿ Minh Mẫn Nâng Band Điểm Từ 6.0 Lên 6.5 Ielts Trong Vòng 2 Tháng

✿ Ngọc Anh Đã Xuất Sắc Đạt 7.0 Ielts Chỉ Với 3 Tháng

✿ Thành Tâm đạt 7.0 IELTS chỉ với 1 tháng trong lớp IELTS PRO

✿ Thuận Thành Đạt 6.5 Ielts Chỉ Sau 3 Tuần Học Ngắn Ngủi

✿ Nhật Minh Đạt Ielts 7.0 Chỉ Với 1 Khóa Ielts Intensive

✿ Thùy Trâm Đạt 7.0 Ielts Chỉ Sau 1 Tháng Học Ngắn Ngủi