091 996 2921

TOEIC HUY TRỊNH CHUYN LUYỆN THI TOEIC IELTES

TỔNG HỢP VINH DANH IELTS – CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

0

Chỉ Với 13 Buổi Học Lớp IELTS PRO Văn Giàu Đạt 7.5 IELTS

IELTS 01 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Đức Trí Đạt 7.0 Ielts Chỉ Sau 2 Tháng Học Tại Anh Ngữ Huy Trịnh

IELTS 04 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Thanh Trang Tăng Từ 6.0 Lên 7.0 Chỉ Sau 1 Khóa Học Ielts Pro

IELTS 11 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Đông Pha Đạt 7.0 Ielts Trong Lần Thi Đầu Tiên Sau 3 Tháng Học

IELTS 03 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Lâm Đăng Khoa Đạt 7.0 Ielts Chỉ Sau Gần 3 Tháng Học

IELTS 08 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Lâm Đăng Phong Đạt 7.0 Ielts Sau 3 Tháng Học

IELTS 09 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Duyên Anh Đạt Ielts 7.0 chỉ với 90 phút nhẹ nhàng mỗi buổi học

IELTS 17 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Chỉ Sau 26 Buổi Học Lan Anh Đạt 7.5 Ielts

IELTS 21 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Minh Hòa Đạt IELTS 7.0 Với 4 Tháng Tại Lớp IELTS PRO

IELTS 22 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Chỉ Với 13 Buổi Học IELTS PRO Hoàng Châu Đã Đạt 6.5 IELTS

IELTS 05 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Kim Ngân Đạt 6.5 IELTS Chỉ Sau 2 Tháng Học Lớp IELTS PRO

IELTS 07 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

Vinh Danh Hưng Phát 6.5 Ielts Sau 2 Lớp Ielts Basic và Ielts Pro

IELTS 02 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Vinh Danh Bạn Hoàng Thông Đạt 6.5 Ielts Với 2 Khóa Ielts

IELTS 06 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Vinh Danh Ngọc Ngân Đạt 6.5 Ielts Chỉ Sau 2 Tháng

IELTS 10 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Vinh Danh Thiên Tân Đạt 6.5 Ielts Chỉ Với 13 Buổi Học

IELTS 12 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Đăng Khoa Đạt 6.5 Sau Khóa Luyện Thi IELTS

IELTS 14 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Ngọc Linh Đạt 6.5 Ielts Trong Vòng 3 Tháng

IELTS 15 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Chúc Mừng Vũ Đức Minh Tăng Từ 5.5 Ielts Lên 6.5 Trong Vòng 1,5 Tháng

IELTS 16 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Gia Huy Đạt 6.5 Ielts Chỉ Với 24 Buổi Học Tại Lớp Ielts Pro

IELTS 18 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Chỉ 36 buổi học IELTS PRO Thanh Phương đã đạt được Ielts 7.0

IELTS 19 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Nguyên Thảo Đạt 6.5 Ielts Chỉ Với 2 Tháng

IELTS 20 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Chỉ sau 13 buổi học ngắn ngủi Nhật Minh đã đạt Ielts 6.5

IELTS 23 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Nhơn Kiệt Đạt Ielts 6.5 Sau Khi Học Lớp Ielts Basic & Ielts Pro

IELTS 24 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Minh Mẫn Nâng Band Điểm Từ 6.0 Lên 6.5 Ielts Trong Vòng 2 Tháng

IELTS 25 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Ngọc Anh Đã Xuất Sắc Đạt 7.0 Ielts Chỉ Với 3 Tháng

IELTS 26 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Thành Tâm đạt 7.0 IELTS chỉ với 1 tháng trong lớp IELTS PRO

IELTS 27 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Thuận Thành Đạt 6.5 Ielts Chỉ Sau 3 Tuần Học Ngắn Ngủi

IELTS 28 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Nhật Minh Đạt Ielts 7.0 Chỉ Với 1 Khóa Ielts Intensive

IELTS 29 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

✿ Thùy Trâm Đạt 7.0 Ielts Chỉ Sau 1 Tháng Học Ngắn Ngủi

IELTS 30 - TỔNG HỢP VINH DANH IELTS - CẢM NHẬN HV LỚP LUYỆN THI IELTS

Share.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

LIÊN HỆ MR. HUY TRỊNH